EVENEMENTEN

Een evenement is een verplaatsbare georganiseerde gebeurtenis, (openlucht)manifestatie, (thema)dag of week. Meestal is die publiek, maar ze kan ook besloten zijn: bijvoorbeeld een bedrijfsevenement.

Bij evenementen speelt de beveiliging een belangrijk aspect. Het geeft de bezoekers een veilig gevoel en voorkomt criminaliteit. Naast beveiliging door personen is het vanuit preventief als repressief oogpunt van belang om gebruik te maken van camera’s. Beelden hiermee gemaakt zijn naderhand prima te analyseren en kunnen als bewijs worden toegevoegd, mocht dat nodig zijn.

Daarnaast is het natuurlijk mogelijk om vanuit diverse camera’s het evenement live in de gaten te houden. Voordeel hierbij is dat er sprake is van een totaalview, waarbij een grote oppervlakte ineens kan worden gescreend.

Naast het beveiligingsaspect kan bij ieder evenement een promotiefilm worden gemaakt. Deze kan weer worden gebruikt voor de uitstraling van het evenement en het werven van sponsoren.