PROMOTIEFILM

Bij een promotiefilm worden diverse uitgangspunten en technieken samengevoegd tot een geheel. Bij 4projectview volgen wij gedurende een bepaalde periode een project of evenement. Afhankelijk van de filmwensen zullen we de film opbouwen vanuit de 3-deling: intro, kern en slot. Hierbij maken we gebruik van diverse camera’s. De film krijgt hiermee een logisch verhaal en er ontstaat meer dynamiek.

Zo kunnen we gebruik maken van interviews, animatiefilms, sfeerbeelden en de opnames van de vaste camera. Om de film nog spectaculairder te maken is het mogelijk om tussentijds of naderhand opnames te maken met een “helikoptercamera”! Middels een camera die gemonteerd is op een radiografisch bestuurbare helikopter kunnen we prachtige (Full HD) beelden maken vanuit een zeer ongebruikelijke positie!

In de montage zullen we alle beelden tot een geheel smeden, waar in ieder geval de Time Lapse movie onderdeel van uit maakt. De promo zal in concept worden opgeleverd, waardoor de opdrachtgever nog in de gelegenheid wordt gesteld om wijzigingsvoorstellen te doen. De film zal daarom altijd naar tevredenheid worden opgeleverd!