SCHEEPSBOUW

Bij de bouw en onderhoud van schepen worden eeuwenoude technieken toegepast die door specialisten worden uitgevoerd. Dergelijk projecten zijn langdurig van aard en dienen met grote zorgvuldigheid te worden benaderd.

4projectview kan u hierbij ondersteunen in de beveiliging van het object, waarbij de opdrachtgever en opdrachtnemer de mogelijkheid hebben om de bouw van het schip rechtstreeks te volgen via telefoon, tablet en/of pc,  waar ook ter wereld. Hierdoor biedt u een extra service en worden de gebruikte camera’s maximaal ingezet. Daarnaast kunnen alle beelden in Full HD kwaliteit worden gearchiveerd om het project tussentijds of naderhand te analyseren.

Ook hierbij zal een promotiefilm worden gemaakt van het betreffende project, die onder toepassing van een Time Lapse Movie laat zien hoe het schip is gebouwd. Daarnaast kunnen diverse andere filmtechnieken worden toegepast als interviews, helicopterviews en close-ups van actiemomenten.