OVERHEDEN

Ook overheden kan 4projectview op maat bedienen. De overheid heeft een belangrijke taak op het gebied van veiligheid en criminaliteitsbestrijding. Voor deze 2 verantwoordelijkheden kan het wenselijk zijn om projecten of gebieden tijdelijk of structureel in beeld te brengen. Daarnaast kan het van belang zijn de beelden gedurende een bepaalde tijd te archiveren.

Door een combinatie te maken van mobiele en vaste camera’s kan optimaal worden ingespeeld op de behoeften per project. Naast het beveiligings-aspect is het mogelijk om een promo te maken van een evenement of situatie. Deze film kan voorlichtend, informatief en/of preventief van aard zijn en dus diverse functies hebben.

Ook hiervoor geldt dat per project wordt bekeken wat wenselijk is, waardoor optimaal kan worden ingespeeld op de behoeften.